Contact|

Preventie: De volgende stap

Infomarkt

25 JAN 2018 | AMSTERDAM

Op het Preventiecongres wordt een informatiemarkt ingericht waar verschillende bedrijven en organisaties zich kunnen presenteren.

Bent u werkzaam met of voor (zorg)professionals in het sociale domein? En heeft u interesse om uw product of dienst onder de aandacht te brengen en meer bekendheid te geven? Dan is deelnemen aan de informatiemarkt tijdens het Preventiecongres de uitgelezen kans om uw aanbod aan uw doelgroep te presenteren! Tevens zijn er mogelijkheden om presentatie op de informatiemarkt te combineren met een advertentie in het blad Sozio (mediapartner van het congres). 

Heeft u vragen of wilt u een passend aanbod ontvangen? Dat kan! Neem hiervoor contact met Philippine Herkes via philippine@mailswp.com of bel naar 020-3697237.

Standhouders die op de informatiemarkt aanwezig zijn:

  • Uitgeverij SWP is een marktgedreven onderneming die vak- en wetenschappelijke informatie acquireert, ontwikkelt en distribueert met het oog op educatie, kennisontwikkeling en het leveren van een bijdrage aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Ga naar www.swpbook.com voor meer informatie en online shop.
  • Om te zorgen dat kinderen en jongeren op tijd passende zorg krijgen is het gewenst om regelmatig de gezondheid in kaart te brengen. Jij en je gezondheid is een werkwijze waarmee kinderen en jongeren met risicogedragingen en (verhoogde kans op) sociaal-emotionele en sociaalmedische problemen actief worden opgespoord, ondersteund en zo nodig toegeleid naar veelbelovende en effectieve (preventie)programma’s. Jij en je gezondheid maakt hierbij gebruik van relatief korte, eenvoudige en betrouwbare online vragenlijsten die door ouders (op het primair onderwijs) of jongeren (op het voortgezet onderwijs) worden ingevuld. Jij en je gezondheid is ook de eerste stap voor gericht nader (diagnostisch) onderzoek door de jeugdarts of psycholoog op school. Ga voor meer info naar: www.jijenjegezondheidinfo.nl en www.ggd.amsterdam.nl