Contact|

Preventie: De volgende stap

Subplenaire sessies

25 JAN 2018 | AMSTERDAM

A. Aanpak van overgewicht en obesitas
Drs. Henriette Rombouts, programmamanager Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, gemeente Amsterdam
Pasha Elstak b.a., programmasecretaris Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, gemeente Amsterdam
Dr. Marije van Koperen, onderzoeker, VU 

Collegetour Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG): Alles wat je altijd al wilde weten over AAGG aan de hand van de VU-NJI meetlat werkzame elementen en vice versa.
Ga onder leiding van Pasha Elstak in gesprek met programmamanager AAGG Henriette Rombouts en VU-onderzoeker Marije van Koperen over mogelijk werkzame elementen van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht.
Het NJI en de VU hebben een meetlat ontwikkeld van werkzame elementen die preventieve aanpakken van complexe gezondheidsproblemen zouden moeten hebben. De collegetour start met een korte toelichting van de meetlat door Marije van Koperen.
Vervolgens kunnen de aanwezigen vragen aan Henriette Rombouts stellen hoe dat dan concreet gaat in Amsterdam en aan Marije over de meetlat.

B. Sociale marketing, de waarde voor preventie
Drs. Julie Huibregtsen, Expert, Trainer, Begeleider, Adviseur Sociale Marketing, Huibregtsen Sociale Marketing 

'Gezonder, veiliger, duurzamer…'; preventie vraagt aan mensen vaak een aanpassing in gedrag. Hoe krijg je mensen zover dat ze hun gedrag veranderen? Sociale marketing expert Julie Huibregtsen vertelt hoe Sociale marketing preventieprogramma’s kan versterken.
‘Sociale Marketing is de toepassing van marketingconcepten en gedragstheorieën om positieve maatschappelijke of sociale veranderingen te bewerkstelligen voor grotere groepen’. 
Professionals zoeken altijd naar wegen om mensen beter te bereiken en meer effect bij hen te sorteren. Om mensen te bewegen om nu echt gezonder te leven, veiliger te werken, meer te bewegen, rookmelders op te hangen, meer om te kijken naar elkaar…. 
In deze interactieve workshop laat Sociale Marketing expert Julie Huibregtsen aan de hand van theorie, het Stappenplan Sociale Marketing©, tools en film zien hoe u deze methodiek kan integreren in uw dagelijks werk. Ze geeft voorbeelden en vertelt over haar ervaringen met de methodiek in preventie.

C. Invloed van de leefomgeving op beweging
Dr. Fred Woudenberg, manager afdeling Leefomgeving, GGD Amsterdam
De leefomgeving heeft grote invloed op de gezondheid. De omgeving waarin we leven bepaalt of en hoe we bewegen, wat we eten en drinken, of we roken en andere ongezonde dingen doen en hoeveel stress we hebben.
Fred Woudenberg gaat vertellen hoe volgens de GGD’en een gezonde leefomgeving er uit ziet en wat we kunnen doen om die te krijgen. De publieke gezondheidszorg kan hierbij het voortouw nemen.

D. Tabakspreventie 
Drs. Wanda de Kanter, longarts, Antoni van Leeuwenhoek, Nederlands Kanker Instituut
Per jaar zijn er 20.000 doden  en meer dan een miljoen zieken door roken in Nederland. 30% van de kankersterfte komt door roken, rokers leven gemiddeld 13 jaar korter en 20 jaar in minder goede gezondheid. Het drastisch beperken van het BEGINNEN met roken van tabak is een belangrijk onderdeel van preventie voor een gezondere samenleving. Roken is een heftige verslaving, een roker stopt niet zomaar. Zeker om dat op grote schaal terug te dringen, is meer dan één simpele maatregel nodig. Wanda de Kanter vertelt wat een rookverslaving precies inhoudt, waarom deze zo moeilijk is te stoppen en vooral waarom het zo belangrijk is om wél te stoppen! U krijgt een toelichting op de mix van maatregelen, waaronder relevante accijnsverhoging, beperken van verkooppunten, plain packaging, campagnes en regelgeving, om roken van tabak verder terug te dringen.