Contact|

Preventie: De volgende stap

Inleiding

25 JAN 2018 | AMSTERDAM

Op 25 januari 2018 organiseert GZNDHDSZRG (partner van Uitgeverij SWP en Logacom) het Preventiecongres. Het congres is mede naar aanleiding van het verschijnen van het boek van Paul van der Velpen.

Obesitas, diabetes, depressie en dementie komen steeds vaker voor. Preventie is nodig om de gezondheid van de bevolking te bevorderen en kosten voor (gezondheids)zorg binnen de perken te houden. De gezondheidskloof moet ook kleiner worden. Nu gaan mensen met een lage opleiding gemiddeld zeven jaar eerder dood dan mensen met een hoge opleiding. Gezondheid wordt voor een groot deel bepaald door onze manier van leven, maar ook door de omgeving waarin wij leven. Het preventiecongres besteedt aandacht aan verschillende factoren die de mate van gezondheid en kwaliteit van leven bepalen. En bovenal: hoe kunnen we die factoren beïnvloeden? Aan welke knoppen kunnen we draaien? Welke maatregelen moeten de gemeenten, het onderwijs, de zorg, bedrijven en het ministerie van VWS nemen? Het Preventiecongres werkt toe naar een top tien van concrete maatregelen! Wanneer het aankomt op gezondheid, worden drie preventiepeilers onderscheiden:

  Ongezond gedrag

  Opvoeding

  Ongezonde omgeving


Plenaire sprekers die aan het woord komen over preventie, zijn

  • drs. Paul van der Velpen, tot 1 juli 2017 algemeen directeur, GGD Amsterdam-Amstelland
  • prof.dr. Jaap Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid aan de VU Amsterdam
  • prof.dr. Aartjan Beekman, hoofd afdeling Psychiatrie bij VUmc Amsterdam en Lid Raad van Bestuur ban GGZ inGeest
  • prof.dr. Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de VU Amsterdam,
  • prof.dr. Alex Burdorf, Hoogleraar determinanten van volksgezondheid Erasmus MC te Rotterdam

Naast de plenaire lezingen zijn er vier subplenaire lezingen om in de ochtend uit te kiezen. Onderwerpen van deze sessies zijn: de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, sociale marketing, gezonde leefomgeving en tabakspreventie.

Kennis en achtergronden van verschillende invloeden op gezondheid van burgers moeten zorgen voor een concrete aanpak door gemeenten, zorg, onderwijs, bedrijven en de politiek. De middag wordt afgesloten met een paneldiscussie waarbij politici en vertegenwoordigers van diverse organisaties praten over het belang van een Preventieakkoord. Voor dit preventieakkoord worden aan het eind van de dag 10 maatregelen geboden, waarmee de politiek aan de slag moet. Bij deze interactieve discussie, zijn uiteraard ook uw vragen welkom!

Heeft u kennis en ideeën nodig voor uw preventieparagraaf in gemeentebeleid of voor de aanpak van preventie in het onderwijs, de zorg of uw bedrijf? Kom naar het preventiecongres en ga naar huis met ideeën, concrete maatregelen en praktische tips!

Inschrijven?

Ga naar de aanmeldpagina en meld u aan voor dit congres.