Contact|

Preventie: De volgende stap

25 JAN 2018 | AMSTERDAM

Nieuw rapport van Centraal Plan Bureau

Het CPB komt vandaag met een rapport waarin ze aangeven dat gezonde levensstijl moet worden bevorderd omdat veel mensen anders niet langer kunnen doorwerken.

Langer doorwerken: keuzes voor nu en later
CPB Policy Brief 2017/10, 7 december 2017

Iedereen die nog niet met pensioen is, krijgt te maken met de stijgende AOW-leeftijd. De gevolgen zijn echter niet voor iedereen hetzelfde. Mensen die verder gevorderd zijn in hun werkzame leven, hebben minder tijd dan jongeren om zich in te stellen op langer doorwerken. Met een minder goede gezondheid of een minder sterke arbeidsmarktpositie valt langer doorwerken relatief zwaar en werkenden met weinig financiële middelen hebben minder keuzevrijheid. Dit betreft vooral lager opgeleiden en mensen met een laag inkomen.

Klik hier voor de publicatie

Bron: https://www.cpb.nl/publicatie/langer-doorwerken-keuzes-voor-nu-en-later