Contact|

Preventie: De volgende stap

25 JAN 2018 | AMSTERDAM

Preventiematrix voor duurzaam preventiebeleid

Gemeenten moeten verplicht worden met de preventiematrix te werken en het daarin opgenomen preventiekader.

Dat wordt gekenmerkt door drie parallelle strategieën op de diverse thema's:

  • mensen met een probleem helpen
  • mensen met risicofactoren ondersteunen om te voorkomen dat ze problemen krijgen
  • inzetten op beschermende factoren bij mensen zonder risicofactoren en problemen om te voorkomen dat ze die krijgen

Door hierop tegelijkertijd in te zetten investeer je in een duurzaam preventiebeleid waarmee je naar verloop van tijd de beweging naar de voorkant kunt maken.

Voor meer informatie over de matrix de presentatie EEN DUURZAAM PREVENTIEBELEID - Aan de slag met preventiematrices voor het overzichtelijk maken van beschikbare activiteiten en interventies per doelgroep binnen jouw gemeente.

Inzender: Marga Beckers,  adviseur, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid