Contact|

Preventie: De volgende stap

25 JAN 2018 | AMSTERDAM

Sport en bewegen voor adolescenten en volwassenen

Om adolescenten en volwassenen te motiveren meer te bewegen moet breedtesport geïntensiveerd worden. Maatregelen in ruimtelijke ordening (aanleg speelvelden, parken, bouw van buitensportgelegenheid in de wijk) moeten sporten en bewegen laagdrempeliger maken door sportfaciliteiten dichtbij huis en gratis aan te beiden.

Sport draagt bij aan een algemeen lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden, het is daarom belangrijk om mensen te motiveren om meer te bewegen.

Ga voor meer informatie over het sport en bewegen naar: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/sport-en-bewegen

Inzender: Eric van der Burg, Wethouder Zorg & Welzijn gemeente Amsterdam