Contact|

Preventie: De volgende stap

25 JAN 2018 | AMSTERDAM

Sport en bewegen voor adolescenten en volwassenen

Om adolescenten en volwassenen te motiveren meer te bewegen moet breedtesport geïntensiveerd worden. Maatregelen in ruimtelijke ordening (aanleg speelvelden, parken, bouw van buitensportgelegenheid in de wijk) moeten sporten en bewegen laagdrempeliger maken door sportfaciliteiten dichtbij huis en gratis aan te beiden.

Sport draagt bij aan een algemeen lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden, het is daarom belangrijk om mensen te motiveren om meer te bewegen.

Ga voor meer informatie over het sport en bewegen naar: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/sport-en-bewegen

Inzender: Eric van der Burg, Wethouder Zorg & Welzijn gemeente Amsterdam
Reacties op dit artikel:


Anonieme Psychologe
10 januari 2018 - 10:03


Verbindt beweging niet in elke zin met sport. Om gezond te zijn moet je voldoende bewegen. Dat kan op veel manieren, dat hoeft niet sport te zijn. Maak het een van de opties, maar zeker niet de enige of de beste optie. Door het niet meer in 1 adem te noemen met sport spreek je ook de mensen aan die niet van sport houden, maar wel van een strandwandeling, een ommetje, een stuk fietsen, de trap nemen, met hun klein kinderen spelen, tuinieren.
Faciliteer het organiseren van bewegingsactiviteiten. Ontwikkel programma’s met de faciliteiten die er al bestaan, met de natuur die er al is. Ontwikkel nieuwe manieren om met elkaar in contact te komen, te communiceren, af te spreken om samen te bewegen. Organiseer bijvoorbeeld een goedkoop pendelbusje van een centraal punt in een buitenwijk, naar het verder gelegen bos.

De maatschappij vindt het de verantwoordelijkheid van volwassenen, scholen, overheid dat kinderen voldoende bewegen. Verantwoordelijkheid die ontstaat door de afhankelijke relatie van het kind ten opzichte van ouders, scholen en overheid. Vanaf het moment dat men van school is lijkt het volledig de eigen verantwoordelijkheid te zijn of je voldoende beweegt. Wat te doen met bedrijven die verwachten dat werknemers dusdanig veel werken dat een gezonde balans voor lichaam en geest niet meer haalbaar is? Een werknemer maakt een eigen keuze, maar gaat ook een afhankelijkheidsrelatie aan met zijn of haar werkgever. De werkgever heeft daardoor macht en dus verantwoordelijkheid. Het zou mooi zijn als het preventieakkoord daar een uitspraak over doet. Bijvoorbeeld dat werkgevers hun werknemers mogen belasten met werk, stress en deadlines en dat daartegenover staat dat ze een gezonde balans voor lichaam en geest van de werknemer faciliteren. Mijns inziens leveren bedrijven die dat niet doen de zorg een destructieve bijdrage aan de gezondheid van hun werknemer. Daarmee jagen ze uiteindelijk de zorgverzekeraar (en dus elke Nederlander die betaalt voor de basisverzekering) op kosten.


Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.