Contact|

Preventie: De volgende stap

25 JAN 2018 | AMSTERDAM

Sport en bewegen voor kinderen en jeugd

Bij kinderen en jeugd moet bewegen gestimuleerd worden door op school minimaal 3 uur gymles te geven en het jeugd sportfonds het verder uit te bouwen (werkgebieden/bereik en acties). Maatregelen in ruimtelijke ordening (aanleg speelvelden, parken, bouw van buitensportgelegenheid in de wijk) moeten sporten en bewegen laagdrempeliger maken door sportfaciliteiten dichtbij huis en gratis aan te beiden.

Sport draagt bij aan een algemeen lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden, het is daarom belangrijk om mensen te motiveren om meer te bewegen.

Ga voor meer informatie over het Jeugd Sportfonds naar: www.jeugdsportfonds.nl

Inzender: Eric van der Burg, Wethouder Zorg & Welzijn gemeente Amsterdam