Contact|

Preventie: De volgende stap

25 JAN 2018 | AMSTERDAM

Terugdringen van laaggeletterdheid

Zorg- en hulpverleners moeten extra tijd krijgen om hulp aan laaggeletterde te verbeteren. Dit is nodig de relatie met de patiënt, het effect van gezondheidsinformatie, -advies en -behandeling en uiteindelijk de gezondheid van de patiënt te verbeteren.

Gewenste verbetering waar zorg- en hulpverleners tijd voor nodig hebben, is tweeledig:

  • Tijd voor eigen professionele ontwikkeling, om zich bij te scholen in de aanpak van laaggeletterdheid en effectief communiceren met mensen met lage gezondheidsvaardigheden
  • Tijd voor langere consulten met hun laagopgeleide patiënten, zodat zij de tijd hebben voor het herkennen en bespreken van laaggeletterdheid en doorverwijzen naar taalscholing (gericht op gezond leven). Hierbij moeten zij begrijpelijk communiceren, controleren of boodschap en informatie goed is overgekomen en checken of taalscholing is afgerond


Inzender: Marieke Wiebing, projectleider Kennis & Innovatie, Stichting Lezen & Schrijven