Contact|

Preventie: De volgende stap

25 JAN 2018 | AMSTERDAM

Voorkomen financiële problemen

Er moeten afspraken gemaakt worden over wie het voortouw neemt in hulp aan mensen die in financiële problemen terecht dreigen te komen. De gemeente moet als overkoepelend orgaan in zeer vroeg stadium door crediteuren worden geïnformeerd, zodat de gemeente contact op kan nemen om te inventariseren wat er aan de hand is en te helpen. Bijvoorbeeld in geval van 2 maanden huurachterstand, of als mensen hun zorgpremie niet betalen. De gemeente moet daarop contact opnemen met de burger en bemiddelen, niet met boetes maar met de vraag “waardoor krijgt u het (niet meer) rond en hoe kunnen we u helpen?”

Financiële problemen kunnen leiden tot sociale problemen en gezondheidsproblemen, zowel lichamelijk als psychisch. Financiële problemen dienen zoveel mogelijk voorkomen te worden of vroegtijdig aangepakt te worden. 
Alle partijen, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, landelijke overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties, scholen, woningcoöperaties, moeten zich ervoor inzetten dat (mogelijke) financiële problemen voorkomen worden of vroegtijdig aangepakt worden. Problemen in het sociale domein worden het best aangepakt met een integrale blik.

Meer informatie over landelijk programma schuldhulpverlening vindt u in een artikel op de website van VNG

Inzenders: bestuursadviseur gezondheid jongeren en bestuursadviseur aanpak armoede en schulden gemeente Arnhem.