Contact|

Preventie: De volgende stap

25 JAN 2018 | AMSTERDAM

DOELEN, MAATREGELEN EN PROGRAMMA’S OM TE ZORGEN DAT…


1. Mensen langer kunnen doorwerken , ziekteverzuim terug te dringen, de stijging van de zorgkosten af te vlakken, de kwaliteit van leven en participatie (vrijwilligerswerk, onderwijs, werk,mantelzorg) te verhogen
en
2. Het verschil in levensverwachting (6-7 jaar) en gezonde levensjaren (18 jaar) tussen mensen met een hoge opleiding/inkomen en mensen met een laag inkomen/opleiding wordt verkleind.

Werk mee aan het Preventieakkoord!

In het regeerakkoord staat: "Er wordt een nationaal preventieakkoord gesloten met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en -bonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties". 

Welke maatregel moet volgens u zéker worden opgenomen in het preventieakkoord? Laat het ons weten!

Het Preventiecongres op 25 januari geeft u kennis en achtergronden over preventie, maar we gaan ook samen werken aan het Preventieakkoord. We gaan één top tien van maatregelen opstellen met die een plek verdienen in het preventieakkoord. Graag nodigen wij u uit om hieraan bij te dragen. Dit kan door bij ons per mail een maatregel in te dienen en door te reageren op de inzendingen die wij hieronder weergeven.

Mail ons uw preventiemaatregel naar: office@logacom.nl

Op 25 januari gaan we samen met u in debat over de top-10 die we na het congres aanbieden aan de Tweede kamer. We gaan in gesprek met:

  • Elly Dekker, Adviseur Gezondheid, Vereniging van Nederlandse Gemeenten
  • Hugo Backx, Directeur, GGD GHOR Nederland
  • Erik van der Burg, Wethouder Zorg & Welzijn, Gemeente Amsterdam
  • Wim van der Meeren, voorzitter Raad van Bestuur, zorgverzekeraar CZ
  • Bernard Wientjes, voorzitter, Taskforce Bouwagenda

De maatregelen

Kennis over oa gezonde voeding en beweging wordt opgenomen in de kerndoelen (en in de CITO toetsen) van het primair en voortgezet onderwijs.
Bedrijven moeten fiscale voordelen krijgen als ze voor al hun werknemers een vitaliteitsprogramma hebben. Ook moeten voor preventie van stress de GGZ samen met somatische zorg en de overheid training en behandeling aanbieden om omgaan met stress te verbeteren om uiteindelijk stress te voorkomen.
Zorg- en hulpverleners moeten extra tijd krijgen om hulp aan laaggeletterde te verbeteren. Dit is nodig de relatie met de patiënt, het effect van gezondheidsinformatie, -advies en -behandeling en uiteindelijk de gezondheid van de patiënt te verbeteren.
Er moeten afspraken gemaakt worden over wie het voortouw neemt in hulp aan mensen die in financiële problemen terecht dreigen te komen. De gemeente moet als overkoepelend orgaan in zeer vroeg stadium door crediteuren worden geïnformeerd, zodat de gemeente contact op kan nemen om te inventariseren wat er aan de hand is en te helpen. Bijvoorbeeld in geval van 2 maanden huurachterstand, of als mensen hun zorgpremie niet betalen. De gemeente moet daarop contact opnemen met de burger en bemiddelen, niet met boetes maar met de vraag “waardoor krijgt u het (niet meer) rond en hoe kunnen we u helpen?”
Het roken van tabak moet worden terug gedrongen door accijnzen drastisch te verhogen en verkooppunten tot een minimum beperken. Duidelijke regels voor verkooppunten en handhaving op minimum leeftijd voor aankoop van tabak zijn nodig om dit te ondersteunen.
Gemeenten moeten verplicht worden met de preventiematrix te werken en het daarin opgenomen preventiekader.
Zorg op snijvlak van natuur en gezondheid moet worden opgenomen wordt in de collectieve zorgverzekering van gemeenten.
Prijzen van gezonde en natuurlijk producten (groente, fruit, water) moeten worden verlaagd om aankoop en het eten en drinken ervan te bemoedigen.
Om adolescenten en volwassenen te motiveren meer te bewegen moet breedtesport geïntensiveerd worden. Maatregelen in ruimtelijke ordening (aanleg speelvelden, parken, bouw van buitensportgelegenheid in de wijk) moeten sporten en bewegen laagdrempeliger maken door sportfaciliteiten dichtbij huis en gratis aan te beiden.
Bij kinderen en jeugd moet bewegen gestimuleerd worden door op school minimaal 3 uur gymles te geven en het jeugd sportfonds het verder uit te bouwen (werkgebieden/bereik en acties). Maatregelen in ruimtelijke ordening (aanleg speelvelden, parken, bouw van buitensportgelegenheid in de wijk) moeten sporten en bewegen laagdrempeliger maken door sportfaciliteiten dichtbij huis en gratis aan te beiden.
Seksuele ontwikkeling is mede bepalend voor algemene eigenwaarde en daarmee geestelijk welbevinden van de mens.
Gemeenten moeten inwoners stimuleren om voor en met elkaar acties te ondernemen om eenzaamheid te voorkomen.